CHILI ANONSE NOUVO VIZA TOURIS SENP

 

CHILI ANONSE NOUVO VIZA TOURIS SENP

Konsila chili ki nan Pòtoprens la ap enfòme nou ke apati de 16 Avril 2018 la, tout sitwayen Ayisyen ki ta renmen vwayaje Chili nan kad vizit touristik, ki pa gen entansyon rete, oubyen rezide, oswa fè aktivite  pou fè kòb (travay oubyen komès) dwe genyen anvan yon viza touris, sa ki pral pèmèt li vizite peyi a pou yon peryòd de 30 jou.
Regleman ki gen rapò ak Viza sa a poko disponib. Yo pral bay plis enfòmasyon sou sa nan jou kap vini yo. Nou ka antre an kontak avèk Konsila chili ki nan pòtoprens la de Lendi a Vandredi a 09:30 Nan Maten pou rive 1h nan aprè midi.

Nan nimewo sa yo:

+509 3426 3782
+509 3426 3826.

KI KONDISYON OU DWE RANPLI POU GENYEN POU GENYEN VIZA A?

1-Paspò ki valid
2- Sètifika bònvyemès legalize pou yon peryod de 90 jou
3- Rezèvasyon Otèl oubyen yon lèt envitasyon
4- Kopi ticket de vwayaj la,ale ak retounen
5- Demontre ke ou gen mwayen ekonomik

KI KOTE W DWE ALE CHÈCHE VIZA?

Nimewo 2 Ri Coulilien, Kafou/Delmas 60, nan zòn Musseau pòtoprens. Nou ka antre an kontak avèk Konsila chili ki nan pòtoprens la de Lendi a Vandredi a 09:30 Nan Maten pou rive 1h nan aprè midi.

KISA YON VIZA REGWOUPMAN FAMILYAL IMANITÈ YE?

Viza regwoupman familyal imanitè a, se pou timoun ki poko gen 18 tan ak granmoun kap etidye, ak konjwen (mari oubyen madanm) e ou ka  fè demand Viza sa nan Konsila Chili ki an Ayiti a. Viza sa ap dire 1 an e ou ka pwolonje’l pou yon ane ankò. Youn nan kondisyon pou’w rive genyen Viza a,se pou moun nan pa gen okenn pwoblèm ak lajistis.
Otorite yo anonse ke Viza regwoupman familyal  imanitè a ap disponib nan dat 2 Jiyè 2018 .

Epitou,ou ka fè demand Viza a pou menm manb fanmi yo, konjwen yo epi Timoun yo, yo dwe gen paspò ki valid ak sètifika bònvyemès legalize pou yon peryòd 90 jou.

Si nou gen dout ,nou ka rele nan konsila  Chili ki nan pòtoprens la,de Lendi a  Vandredi de 09:30 nan maten pou rive 1h nan aprè midi, nan nimewo sa yo:
+509 3426 3782
+509 3426 3826

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.