Gato yogout natirèl

Gato yogout natirèl

Kesyon: “M ta renmen manje yon gato..” -Melius
Reponn: Zami pam, gade yon video nan YouTube, klike la:

 

Yon bwat yogout natirèl

– 3 grenn ze
– Sèvi ak bwat yogout la kòm mezi
– Yon bwat yogout  lwil
– Sa yo se engredyan likid
– Yon bwat yogout sik
– 3 bwat yogout farin ki gen poud elevasyon
– Zès sitwon oubyen zoranj
– Yon kiyè poud elevasyon anplis( si w vle)
– Mete yo nan fou a…chofe fou a yon ti tan avan
– Premyeman, mete dife fou a nan direksyon anba oubyen nan sant konsa gato a ap gonfle(monte)
– Aprè mete dife fou a pa anlè pou gato ka pran koulè (dore)