M bezwen yon bon dokte pou bebe m

Kesyon: “Bonswa, m te ale Consultorio nan Cerro Navia, men m bezwen yon bon dokte pou bebe m. M e bebe m genye RUT e Fonasa.” -Hudta

Reponn: Bonswa Hudta.  Premye bagay ou ta dwe fè: W dwe achte bono Fonasa nan San Pablo N° 2471. W di li ki bebe w bezwen yon bono Fonasa pou Doktè: MANUEL BECERRA TAMARIN, RUT 9.106.720-K. Enfòmasyon sa a enpòtan paske yon Bono se pa bon pou lot doktè, chak Bono Fonasa gen non Doktè a.

Avant ki w ale bigwo doktè, w dwe mande yon randevou nan telefòn lan. W pral di l ki w bezwen randevou avek Dokte MANUEL BECERRA. Se bon ki w ale premie achte bono âpre doktè.

Jou sa a W Ale bigwo dokte nan lari NUEVA PROVIDENCIA 1945, biwo Comuna Providencia. Kote Metro PEDRO DE VALDIVIA.

Foto: Roberto Santana

Manuel Becerra Tamarin.                      RUT 9.106.720-K

Clínica Dávila: Recoleta 464. Fono: 222730800. Martes de 11 a 16 hrs. y Jueves de 13.30 a 16 hrs.

Men si w viv nan Lo Prado oswa Cerro Navia, nan Neptuno 605 nan Centro Medico w ka visite Dokté fi ki rele CHIONG. Tou pre estasyon Metro San Pablo.

Tout moun di ke li se bon dokté.