M pa konnen si BIP la gen lajan

M pa konnen si BIP la gen lajan

Kesyon: “M pa konnen si BIP la gen kob, sa a se pwoblem ki m genye.”-Erick

¿Cómo saber si me queda saldo en mi tarjeta BIP?

Repon: Si w ta renme konnen si ou gen lajan nan kat BIP klike nan www.tarjetabip.cl

Puedes escribir el número de tu BIP aquí y sabrás tu saldo y los viajes realizados.

Ekri NWMERO  sa nan page www.tarjetabip.cl

: