M pa konnen si BIP la gen lajan

M pa konnen si BIP la gen lajan

Kesyon: “M pa konnen si BIP la gen kob, sa a se pwoblem ki m genye.”-Erick

¿Cómo saber si me queda saldo en mi tarjeta BIP?

Repon: Si w ta renme konnen si ou gen lajan nan kat BIP klike isit LA

Puedes escribir el número de tu BIP aquí y sabanas tu saldo y los viajes realizados:

http://pocae.tstgo.cl/PortalCAE-WAR-MODULE/

Ekri NWMERO  sa nan page http://pocae.tstgo.cl/PortalCAE-WAR-MODULE/