Dekrè sa a pwolonje pou ennan dat ekspirasyon tout kanè etranje

5Dekrè N°34 Ministè Lajistis ak Dwa Moun

Dekrè sa a pwolonje pou ennan dat ekspirasyon tout kanè etranje ki deja an pwosesis pou fè demann swa pou chanje oubyen pwolonje viza rezidans yo oubyen rezidans definitif yo.

Pwolonjman an ap fèt nan fason sa a:

1. Tout kanè ki ekspire an 2019 ap pwolonje jiska 31 desanm 2020.

2. Tout kanè ki deja ekspire oubyen k ap ekspire an 2020 ap pwolonje pou ennan apati dat li ekspire a.

Koninye…

Tout kanè etranje ki pwolonje grasa dekrè sa a ap valab pou idantifye l e y ap kapab fè tout dilijans ak tout demach ki mande pou prezante dokiman sa a.

Pou sa ou dwe prezante kat idantide w ansanm ak papye PDI oubyen papye Ministè Afè Etranjè ki montre w an pwosesis pou rezidans.

Actualización: Las cédulas vencidas en 2019 y 2020 se extiende la vigencia hasta 28/02/2022, siempre que una solicitud enviada haya sido ingresada. Es decir que tenga una visa en trámite.

Las cédulas vencidas en 2020 y 2021 se extiende la vigencia hasta 28/02/2022, siempre que tenga un permiso de residencia.

Enfòmasyon enpòtan pou tout etranje ki gen kanè yo ekspire

Kesyon: Men, eske yon moun ka ale nan youn nan Registro Civil poul jwenn yon lòt, oubyen tou gen dat ki pou sa?

Reponn: Daprè dekrè a se pa bay y ap bay yon lòt kanè se pwolonje y ap pwolonje dat la.

Agregar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *